Goli isus - 🧡 Majice 011

Isus goli Majice 011

Isus goli Isusovo razapinjanje

Isus goli Isusovo razapinjanje

Isus goli Majice 011

Isus goli Isusovo razapinjanje

Isus goli Isusovo razapinjanje

Majice 011

Isus goli Majice 011

Majice 011

Isus goli Majice 011

Isus goli Isusovo razapinjanje

Isus goli Majice 011

Ova priča takođe ima snažnu moralnu pouku i kroz nju se vrhuni priča o moralnom vitezu i Svetom ratniku, kroz bračnu ljubav.

  • Natpis je bio i na grčkom, jer su mnogi Židovi u bili doseljenici iz krajeva gdje se govorilo grčki.

  • Sa ponosom predstavljamo majicu sa grbom legendarnog Prištinskog korpusa kojeg 1999.

Ne iskuvavati i ne koristiti izbeljivače.

  • Na ikonama sveti Jovan Vladimir se slika poput svetih ratnika.

  • Značaj Vlastimirovića je u tome što su stvorili prvu srpsku državu na Balkanu i što je za vreme njihove vladavine postojala vrhovna vlast nad svim srpskim oblastima na Balkanu.
2022 breaking.projectveritas.com