Chất điều hòa sinh trưởng - 🧡 CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG AUXIN

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

Chất điều hòa sinh trưởng điều khiển quá trình sinh trưởng phát triển cây.

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

10 ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

Sinh trưởng điều hòa chất CHẤT ĐIỀU

Sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng được lợi gì?

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

Ứng dụng cơ bản của chất điều hòa sinh trưởng thực vật, ung dung co ban cua chat dieu hoa sinh truong thuc vat

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

10 ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

Sinh trưởng điều hòa chất 5 nhóm

Bài 35 CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG, CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

Sinh trưởng điều hòa chất CHẤT điều

Sinh trưởng điều hòa chất Acid Abscisic

Sinh trưởng điều hòa chất Chất điều

Tác động trên sự lão hóa do ABA và Jasmonate tạo ra đều có liên quan đến sự sinh tổng hợp ethylen.

  • Ethylene ethylen Ethylene ethylen là một chất khí hình thành thông qua sự phân hủy của methionine, trong các tế bào.

  • Với phương pháp này thì nồng độ hiệu quả là 50 - 100 ppm.

Với hoa, muốn tươi lâu có thể dùng chất Cytokinin.

  • Sự kéo dài tế bào là một quá trình phức tạp, kết hợp nhiều hiện tượng: hấp thu nước; dãn dài vách với sức trương; đặt các hợp chất mới của vách giữa các mạng vi sợi cellulos; sinh tổng hợp protein và các chất khác.

  • Cái tên này được đưa ra vì người ta phát hiện trong lá cây sắp rụng chứa nồng độ chất này rất cao.
2022 breaking.projectveritas.com