Čupave crnke gole - 🧡 Univerzitet Crne Gore

Gole čupave crnke Univerzitet Crne

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Gole čupave crnke Univerzitet Crne

Gole čupave crnke Karta Crne

Gole stare zene

Gole čupave crnke Gole stare

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Gole čupave crnke ZAKON O

Gole čupave crnke Univerzitet Crne

Gole čupave crnke Gole stare

Gole čupave crnke Karta Crne

Gole čupave crnke Seksi Romkinja

Gole čupave crnke ZAKON O

Član 196 Ako koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne spriječava da se parnica među istim strankama dovrši.

  • Sud može odlučiti da glavnu raspravu zaključi i kad je ostalo da se pribave izvjesni spisi koji sadrže dokaze potrebne za odlučivanje ili ako treba sačekati zapisnik o dokazima izvedenim od zamoljenog sudije, a stranke odustanu od raspravljanja o tim dokazima ili sud smatra da to raspravljanje nije potrebno.

  • Dok se ne otklone ovi nedostaci, u postupku se mogu preduzimati samo one radnje zbog čijeg odlaganja bi mogle da nastanu štetne posljedice za stranku.

Posebne mjesne nadležnosti 2.

  • Opšta mjesna nadležnost Član 38 Ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda, za suđenje je nadležan sud koji je opšte mjesno nadležan za tuženog.

  • Pravosnažno rješenje o dužnosti trećeg lica da podnese ispravu može se izvršiti preko nadležnog suda po pravilima izvršnog postupka.
2022 breaking.projectveritas.com