Matoševe ljubavne pjesme - 🧡 Dobriša Cesarić — Tekstovi pjesama

Pjesme matoševe ljubavne Severina

Pjesme matoševe ljubavne Poezija za

Bibliotekar preporučuje

Pjesme matoševe ljubavne Hrvatski biografski

NAJLEPŠE LJUBAVNE PESME

Pjesme matoševe ljubavne Najlepše ljubavne

Pjesme matoševe ljubavne Najlepše ljubavne

Pjesme matoševe ljubavne Najljepše domaće

Tin Ujević

Pjesme matoševe ljubavne 65 godina

Matoš, Antun Gustav_Pjesme

Pjesme matoševe ljubavne Poezija za

Najljepše tamburaške ljubavne pjesme svih vremena

Pjesme matoševe ljubavne Hrvatski biografski

Pjesme matoševe ljubavne 102 najljepše

Navedimo još jednu rečenicu: »Ispriječim se pored zapuštenog izvora na putu punom trave, mahovine i tolike samoće, da osjetih e ovdje ne bijaše već odavna ljudske stope, prem ne bijaše daleko od dvorca«.

  • Konačno, još dvije godine kasnije 14.

  • No u isti mah, to je čas definitivne spoznaje: gledajući ga »sklopljenim, slijepim očima«, djevojka kao da ga upozorava kako je nestvaran dar ljubavi jedini mir za kojim čezne umorna glava putnikova.

Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut, Jer takvo lice ima moja mama, A sliène oèi neka krasna dama: Na lijepo mjesto zaveo me put! Sve je mraèno, hladno; u prvom sutonu Tek se slute ceste, dok ne utonu U daljine slijepe ljudskih nemira.

  • S negdanjom dragom pričom u čas taj, u liku tvom lik tražim druge jedne, na usnama ti - usne davno ledne, u oku - oka ugašenog sjaj.

  • Tridesetih godina pojavljuju se prvi put i tekstovi koji više ili manje izravno tematiziraju predodžbe o ljudskoj veličini i emancipaciji proletarijata Visoki jablani, Čin sputanih ruku, Pogledi u praskozorju te označavaju autorovo približavanje socijalističkim idejama, ali se u poetiziranim verzijama zadržava esteticizam iz rane faze ili se zamisli o bratstvu i jednakosti prožimaju kozmičkim spiritualizmom Pobratimstvo lica u svemiru.
2022 breaking.projectveritas.com